Fra livssynssamfunnene

Det mosaiske trossamfunn: Alle bør få samme støtte

Uenighetens fellesskap      |      12/04/2018

Hva mener Det mosaiske trossamfunn om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn? 

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Spørsmålet om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn er et aktuelt spørsmål. Hva mener Det mosaiske trossamfunn om dette?

Den offentlige støtten utgjør i dag kun en liten del av Det mosaiske trossamfunns inntekter, forteller Eliana Hercz.

– Medlemmene betaler et betydelig medlemsbidrag for å sikre at DMT kan opprettholde sine aktiviteter.

Det mosaiske trossamfunn har ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om livssynssamfunn bør motta offentlig støtte, men mener at skal man først ha en slik ordning bør den være rettferdig.

– Dette innebærer at alle livssynssamfunn i Norge bør få relativt samme støtte.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , , ,