Fra livssynssamfunnene

Hva er Ecclesia Gnostica Norvegia?

Uenighetens fellesskap      |      12/03/2018

Visste du at det finnes gnostikere i Norge? Her kan du lære mer om ett av de gnostiske samfunnene i det tjueførste århundret: Ecclesia Gnostica Norvegia.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Mange tenker på gnostisismen som noe som hører historien til. I likhet med flere andre utdødde religioner har imidlertid gnostisismen gjenoppstått i moderne tid.

Her i Norge har vi for eksempel Ecclesia Gnostica Norvegia, som ble stiftet av den anerkjente maleren Jan Valentin Sæther. Tidligere i år gikk Sæther bort, men Ecclesia Gnostica Norvegia lever videre som en del av hans arv.

Før sin bortgang gjorde Sæther flere opptak i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet. I videoen nedenfor kan du høre Sæther fortelle om Ecclesia Gnostica Norvegia.

Uenighetens fellesskap er et stort formidlingsprosjekt utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls andre tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Religioner.no-lenker:

 

 , , , ,