Fra livssynssamfunnene

Er alle synagoger like?

Uenighetens fellesskap      |      28/02/2018

Finnes det en felles arkitektonisk mal for synagoger, eller er det lokal byggeskikk og samtidens trender som avgjør utformingen av en gitt synagoge? Lær mer om synagogearkitektur.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Jøder har vært spredt over store deler av verden. Bærer synagogene preg av dette, eller finnes det en særegen byggestil som benyttes overalt, fra Oslo til Curaçao?

Hør Eliana Hercz fra Det mosaiske trossamfunn fortelle om synagogearkitektur i klippet nedenfor.

 

Lær mer om synagogen, dens utforming og innredning, på Religioner.no.

 , , , ,