Fra livssynssamfunnene

Filadelfiakirken: Staten skal ikke ha påvirkning på hvordan kirken utøver sin tro

Uenighetens fellesskap      |      13/04/2018

Bør tros- og livssynssamfunn motta støtte fra staten?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Spørsmålet om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn handler også om uavhengighet, ifølge Andreas Hegertun i Filadelfiakirken i Oslo.

Trossamfunn bør være uavhengige. Derfor bør trossamfunn i utgangspunktet ikke motta støtte fra det offentlige.

Dagens støtteordning er imidlertid noe annet.

– Den støtten som trossamfunn i Norge mottar er derimot bare tilbakebetaling av skatt som de enkelte medlemmer betaler, og den tar vi med frimodighet imot.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , ,