Fra livssynssamfunnene

Vi føler oss ikke hjemme før Øst- og Vestkirken finner sammen igjen

Uenighetens fellesskap      |      01/12/2017

Hva er Den nordisk-katolske kirke? Og hva mener de med at de står med ett bein plantet i Øst, og ett i Vest?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Den nordisk-katolske kirke er ung, men anser seg samtidig for å være svært gammel. Den er ikke stor, men tiltrekker seg likevel geistlige fra andre kirker. Den oppstod i Vest, men regner seg like østlig som vestlig.

Vil du vite mer om Den nordisk-katolske kirke? Da kan du høre Asle Dingstad fortelle om kirkens historie, dens situasjon i dag, og ikke minst drømmene om en fremtid hvor Øst- og Vestkirken igjen finner sammen i fellesskap, som før den store splittelsen i 1054.

 

 

Denne videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet. Et formidlingsprosjekt utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske livssynsorganisasjoner, inkludert Den nordisk-katolske kirke.

 

 , , , , , ,