Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder buddhister og hinduer seg til sex?

Uenighetens fellesskap      |      21/01/2018

Hvordan forholder buddhister og hinduer seg til en aktivitet som både er privat og intim, men samtidig helt kritisk for menneskehetens overlevelse? 

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Fra naturens side er sex den eneste måten for mennesker å reprodusere sitt arvemateriale på, og derfor er sex en nødvendig forutsetning for vår arts overlevelse.

Sex er imidlertid mer enn kun forplantning. Og selv om vi bestandig har hatt sex er det likevel mye kulturell forvirring og usikkerhet knyttet til denne særdeles intime samhandlingen mellom mennesker. Det har vi fått mange eksempler på i mediene den siste tiden.

Trossamfunnene må naturligvis også forholde seg til denne aktiviteten som er så sentral for vår arts overlevelse og som ligger til grunn for de mest fundamentale menneskelige institusjonene, som ekteskap og familie.

Så hvilket syn har norske buddhister og hinduer på sex?

Tisarana Sri Lanka Buddhist Association: Det handler om kulturelle normer, såvel som buddhistiske

Manirathana Thero er theravadamunk i Tisarana Sri Lankan Buddhist Association in Norway. Han kan fortelle at mens buddhismen ikke tillater at munker, nonner og dem som har avlagt løfte om sølibat har sex, er ulike kulturelle normer vel så viktige retningslinjer for buddhistiske lekfolks sexliv. En slik norm i India tilsier at unge bør vente med å ha sex til de gifter seg.

Karma Tashi Ling: Vi er seksuelle vesener og får gjøre så godt vi kan

Knut E. Arnesen representerer vajrayanabuddhistsamfunnet Karma Tashi Ling i Uenighetens fellesskap-prosjektet. Han forteller at i buddhismen er respekt for seksualpartneren sin og seg selv helt grunnleggende. Utover det kan ikke seksualiteten detaljreguleres, ettersom hvert øyeblikk er nytt. Det er bare å erkjenne at mennesker er utstyrt med seksualitet:

– Så får vi gjøre så godt vi kan.

Ananda Marga: Prøv å se på seksualpartneren din som en åndelig skapning

Dada Jyotirupananda fra Ananda Marga mener det er viktig å se på partneren sin, såvel som seg selv, som en åndelig skapning. Og selv om sex er en naturlig del av livet, ifølge Ananda Marga, bør man ikke fråtse i seksuelle relasjoner.

Hare Krishna: Materialisme og egoistisk lyst er ødeleggende

Mark Breitenstein fra Hare Krishna forteller at hensikten med å ha reproduktiv sex, innenfor ekteskapet, er å oppfostre gudsbevisste barn. Egoistisk lyst er ødeleggende. Likekjønnet sex, som ikke kan resultere i barn, har ingen annen hensikt enn å tilfredsstille ens lyst.

Sanatan Mandir Sabha: Sex er både en plikt og en glede

Det å gifte seg og få barn er en plikt i hinduismen, er budskapet fra Sanatan Mandir Sabha, hindutempelet på Slemmestad. Sex er imidlertid også en glede, og teksten Kama Sutra viser at det lenge har vært avanserte tanker rundt dette i hinduismen.

Opptakene er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike norske tros- og livssynssamfunns syn på sex.

 , , , , , , , , , , , ,