Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder vi oss til Jesus-skikkelsen? Del 2.

Uenighetens fellesskap      |      22/12/2018

Julen kommer man ikke utenom i Norge. Ei heller Jesus. Hør hva ulike ikke-kristne tros- og livssynssamfunn i Norge mener om Jesus-skikkelsen.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Mange mener julen først og fremst handler om Jesus. På samme måte som man ikke kommer utenom julen om man bor i Norge er det heller ikke lett å unngå å ha ett eller annet forhold til Jesus-skikkelsen. Ønsker du å lære mer om hva ulike ikke-kristne tros- og livssynssamfunn mener om denne betydningsfulle figuren kan du ta en titt på videoene nedenfor.

Arnfinn Pettersen fra Human-Etisk Forbund stiller seg naturlig nok tvilende til om Jesus er Guds sønn. Noe annet ville vært mildt sagt overraskende fra en representant for verdens største organisasjon for ateistiske livssynshumanister. Ikke desto mindre er Jesus en skikkelse man ikke kommer utenom dersom man ønsker å forstå vår kultur og historie, forteller Pettersen.

Zarathustra er adskillig eldre enn Jesus. Kanskje tusen år, eller mer. De zarathustriske tekstene i Avestaen nevner derfor ikke Jesus, men ut i fra evangeliene ser det ut til at Jesus levde i tråd med Zarathustras etiske anbefalinger, forteller Tor Ebelthoft fra DNZT. Jesus stod på det godes parti.

For muslimene er Jesus en viktig profet, forteller Arslan Fakhruddin fra ICC. I prinsippet er alle profeter likestilte og Jesus er derfor like viktig som profeten Muhammed, selv om sistnevnte skiller seg ut ved å være Guds siste sendebud til menneskene.

Også for norske ahmadiyyamuslimer er Jesus en høyt æret skikkelse. Ahmadiyyamuslimene mener likevel at Jesus overlevde korsfestelsen og dro til Kashmir, hvor han døde som en gammel mann. Graven hans ligger der fremdeles.

Holistisk forbund har ikke noe offisielt standpunkt til Jesus-skikkelsen, men mange holister har et forhold til ham. Mange holister skiller også mellom Jesus og Kristus, forteller Patrik Svanström fra Holistisk forbund.

Norske spiritualister mener at Jesus var en veldig utviklet, åndelig person og en læremester, men han var ikke Guds sønn i noen større grad enn alle andre mennesker er det, ifølge spiritualistprest Andre Kirsebom fra NST.

Norske scientologer mener at Jesus var en av flere åndelige veivisere som bar en fakkel av visdom gjennom århundrene, ifølge Rasmus Gardsrud.

Denne artikkelen ble først publisert 31.12.2018. 

 , , , , , , , , ,