Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder vi oss til julehøytiden? Del 1.

Uenighetens fellesskap      |      10/12/2018

Hvordan forholder Den norske kirke, Den nordisk-katolske kirke, Den gresk-ortodokse kirke og gnostikere seg til julehøytiden?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

For svært mange nordmenn er julen først og fremst en kristen høytid. Det gjelder selvsagt også for de mange ulike kristne trossamfunnene vi har her til lands. Nedenfor kan du høre mer om hva Den norske kirke, Den nordisk-katolske kirke, Den gresk-ortodokse kirke og norske gnostikere mener om denne høytiden som lyser opp i den mørkeste tiden av året.

Først ute er prest i Den norske kirke, Paul Erik Wirgenes, som kan fortelle at julen for Dnk er virkelig fest og høytid.

Mens Den norske kirke omfavner julen helhjertet har sokneprest i Den nordisk-katolske kirke sine motforestillinger mot hva julefeiringen har utviklet seg til å bli. Han liker ikke egentlig uttrykket jul, og ville istedet foretrukket den østlige betegnelsen inkarnasjonsfest.

Kantor i Maria bebudelseskirke, en gresk-ortodoks kirke i Oslo, Panagiotis Pavlos, har mer blandede følelser med hensyn til julen. Han synes feiringen er flott, men stiller spørsmål ved hvorvidt alle juleaktivitetene faktisk lovsynger Guds inngang i menneskenes historie, som julen egentlig burde handle om.

Jan Valentin Sæther fra Ecclesia Gnostica Norvegia, en gnostisk menighet, peker på at det er tvilsomt at Jesus ble født den 25. desember, men at denne feildateringen egentlig passer ganske godt da en feiring rundt vintersolverv kan tjene som et symbol på lyset som fødes ut av mørke.

Vil du lære mer om hva ulike ikke-kristne tros- og livssynssamfunn mener om den norske julehøytiden bør du følge med her på Religioner.no.

Først publisert 27.12.2017

 , , , , , , , , , , ,