Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder vi oss til julehøytiden? Del 2.

Uenighetens fellesskap      |      11/12/2018

Hvordan forholder ikke-kristne livssyn som holister, livssynshumanister, sunni- og ahmadiyyamuslimer, hinduer, zarathustrister, spiritualister og scientologer seg til julehøytiden?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Selv om svært mange vil si at julen fremfor alt er en kristen høytid er ikke alle enige i det. Noen vil peke på at julen ble feiret her til lands jul religionsskiftet for snart tusen år siden, og at det er naturlig å feire at julen snur på denne tiden av året. Andre trossamfunn som har kommet til landet i nyere tid har ikke i utgangspunktet noe forhold til julen, men har funnet det naturlig å adoptere større eller mindre deler av denne feiringen som er så viktig i Norge.

Ett av Norges største livssynssamfunn er Human-Etisk Forbund med knappe nitti tusen medlemmer. Det gjør dessuten HEF til verdens største organisasjon for livssynshumanister. Hvordan forholder de seg til julehøytiden?

Det er ikke så vanskelig å finne påstander om at muslimer vil den norske julehøytiden til livs. Å finne muslimer som faktisk mener noe slikt er ikke like lett. Det er faktisk riktig vanskelig.

Arslan Fakhruddin fra ICC forteller hvordan han synes julen lyser opp i mørke, norske vintergater.

Også blant ahmadiyyamuslimer er det flere som feirer jul på ulike vis, selv om det også er noen som avstår fra det. Det kan du høre Truls Bølstad fortelle mer om videoen nedenfor.

Også norske hinduer gjør visse tilpasninger når de feirer jul. Særlig med hensyn til julematen. Representanten fra Sanatan Mandir Sabha, hindutempelet på Slemmestad, er så begeistret for julen at hun sammenligner dens betydning for henne med diwali, en av de viktigste hindufestivalene.

Zarathustrismen er en svært gammel religion, og har sine egne religiøse feiringer i desember. Ikke desto mindre feirer norske zarathustrister også jul, fordi de er en del av det norske samfunnet hvor denne feiringen er svært viktig. Det kan du høre Tor Ebelthoft fra DNZT fortelle om i videoen nedenfor.

Noen norske holister feirer jul, andre feirer solsnu, forteller Patrik Swanström fra Holistisk forbund.


Norske spiritualister har ikke så mange egne feiringer, men synes det er fint å kunne feire tradisjonelle høytider som julen, selv om de nok vektlegger litt andre ting enn man gjør i den kristne tradisjonen. Det kan du høre Andre Kirsebom fra Norsk spiritualistisk trossamfunn fortelle om i videoen nedenfor.


For norske scientologer er julen en høytid hvor man bruker tid sammen med familien, forteller Rasmus Gardsrud fra Scientologikirken.

 

Først publisert 31.12.2017

 , , , , , , ,