Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder kristne trossamfunn seg til sex? Del to av to.

Uenighetens fellesskap      |      12/02/2018

Hvordan ser lutheranere, pinsevenner, mormonere, metodister, gnostikere og antroposofi-kristne på sex?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Det finnes et vell av kristne konfesjoner i Norge. De har naturligvis mye til felles, men det er også betydelige ulikheter. Blant annet i synet på sex.

Disse forskjellene kan du utforske nærmere i videoene nedenfor.

Den norske kirke: Sex er gitt oss for glede, nytelse og fellesskap

Paul Erik Wirgenes er prest i Den norske kirke. I denne videoen kan du høre ham fortelle om hvordan Norges desidert største trossamfunn forholder seg til sex.

Ecclesia Gnostica Norvegia: Vi har ingen regler

Jan Valentin Sæther er prest i den gnostiske menigheten Ecclesia Gnostica Norvegia. Han forteller at det ikke finnes noen regler for seksuell adferd i gnostisismen, men at man må la seg veilede av de åndelige erfaringene man har gjort seg.

Filadelfiakirken: Den beste rammen rundt sex er kjærlighet

Andreas Hegertun er pastor i Filadelfiakirken. Han mener den beste rammen rundt sex er kjærlighet, men hvordan vet man at man elsker noen? Det kan du høre ham fortelle om i denne videoen

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige: Formeringsevnen er en hellig kraft

Andreas Isaksen fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forteller om mormoneres syn på seksualitet i denne videoen. Seksualitet er viktig for mormonerne av flere grunner, og spiller en viktig rolle i Guds plan.

Kristensamfunnet: Seksualiteten bør være preget av respekt og hensyn til den andres vilje og ønsker

Daniel Rudklint er prest i det antroposofiinspirerte Kristensamfunnet. De har et liberalt forhold til sex og mener at sex utenfor ekteskapet er akseptabelt. Det gjelder også likekjønnet sex, og de har vigslet homofile prester helt siden starten i 1922.

Metodistkirken: Det å ha mange seksualpartnere kan ødelegge mennesker

Anne Grete Rørvik er prest i Metodistkirken. Hun mener sex er en gudgitt gave, og at man må erkjenne at også single mennesker har sex. Å ha mange seksualpartnere kan imidlertid være skadelig.

Disse opptakene er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet, som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynssamfunn.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynssamfunns syn på seksualitet og mye annet.

 

 , , , , , , , ,