Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder kristne trossamfunn seg til sex? Del en av to.

Uenighetens fellesskap      |      12/02/2018

Det er stort mangfold blant norske kirkesamfunn. Er det like stort mangfold i synet på sex?

Det norske kirkelandskapet er rikt og variert. Er det like stor variasjon i synet på seksualitet? Handler sex først og fremst om reproduksjon? Er sex noe som kun hører hjemme i ekteskapet?

Det, og mer, kan du finne ut av ved å lytte til representanter for fem norske kirkesamfunn fortelle om sitt syn på sex.

Syvendedags Adventistkirken: Sex er både glede og ansvar

Hør Gry Beate Marley fortelle om adventistenes syn på sex i denne videoen.

Baptistkirken: Tøylesløs seksualitet kan være destruktivt

Pastor Roger Dahl i Baptistkirken mener seksualiteten er en del av Guds plan. Hva angår sex utenfor ekteskapet må man skille mellom uforpliktende seksuelle relasjoner og en mann og en kvinne som ser for seg et livslangt samliv med hverandre, mener Dahl.

Det gresk-ortodokse samfunn i Norge: Elsker vi for oss, eller for den andre?

Panagiotis Pavlos er kantor i Maria bebudelseskirke, en gresk-ortodoks menighet i Oslo. Her kan du høre ham fortelle som sitt syn på sex, fra et gresk-ortodoks perspektiv.

Den katolske kirke:  Vi er i tilgivelsesbransjen

Hør pater Pål Bratbak fra Den katolske kirke forteller om katolikkenes syn på sex.

Den nordisk-katolske kirke: Sex er ikke bare noe som står i reproduksjonens tjeneste

Sognepreste Asle Ambrosius Dingstad forteller om hvordan Den nordisk-katolske kirke forholder seg til sex.

Disse opptakene er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , , , , , , ,