Gry Beate Marley – adventistkirken | Hvordan forholder kristne trossamfunn seg til sex? Del en av to.