Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder muslimer, jøder, sikher og zarathustrister seg til sex?

Uenighetens fellesskap      |      22/01/2018

Hør ulike norske trossamfunn fortelle om sitt syn på sex.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Selv om sex er en av de mest private av menneskelige sysler, er sex likevel også av eksistensiell betydning for menneskeheten. Sex spiller dessuten en sentral rolle i de mest grunnleggende sosiale institusjonene i samfunnet. Derfor er det ikke til å undres over at de fleste religioner har vært opptatt av å ha visse regler og retningslinjer vedrørende sex.

Hvordan forholder norske muslimer, jøder, sikher og zarathustrister seg til sex?

Ahmadiyya: Ifølge islam skal sex finne sted innenfor ekteskapets ramme

Ifølge Truls Noor Ahmad Bølstad, som representerer Ahmadiyya Muslim Jama´at i Uenighetens fellesskap-prosjektet, har sex flere funksjoner. Utover reproduksjon kan sex også føre til samhold og samhørighet innenfor ekteskapet, som ifølge islam er den eneste tillate rammen for sex.

ICC: Det intime forholdet mellom en mann og en kvinne er noe islam anser som vakkert og hellig

Den sunnimuslimske organisasjonen Islamic Cultural Center (ICC) er også tydelig på at sex hører til innenfor ekteskapets rammer, med en person man elsker.

– På denne måten blir det intime noe mer enn det rent fysiske, forklarer Arslan Fakhruddin.

Det mosaiske trossamfunn: Sex og samliv er drevet av en av de sterkeste fysiske drifter vi mennesker har

Seksualdriften er sterk, og kan derfor også være ødeleggende om den får utløp utenfor oppsatte rammer, forteller Eliana Hercz fra Det mosaiske trossamfunn. Jødedommen har i utgangspunktet ekteskapet som eneste tillatte ramme for sex. Det moderne samfunnet har imidlertid satt nye rammer for partnerskap.

– Dette er naturligvis en privatsak for hver enkelt som man ikke legger seg opp i.

Sri Guru Nanak Dev Ji Oslo: En sikh må ikke bli for opphengt i sine lyster

Ifølge Balraj Singh fra Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji Oslo har sex formål også utover reproduksjon. Da med én livspartner og lystene må uansett ikke overskygge det viktigste målet for en sikh: Det å bli et godt menneske.

Det norske zarathushtriske trossamfunn: Ingen regler om sex i de helligste tekstene

Det står ingenting om sex i Gathaene, de helligste zarathustriske tekstene, forteller Tor Ebelthoft fra Det norske zarathushtriske trossamfunn. Likevel er de tre zarathustriske prinsippene om gode tanker, gode ord og gode handlinger også gode retningslinjer i forbindelse med seksualitet.

Opptakene er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for å lære mer om hva ulike tros- og livssynssamfunn mener om sex.

 , , , , , , , , , , ,