Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder paganister, holister og scientologer seg til sex?

Uenighetens fellesskap      |      12/02/2018

Hør hva ulike tros- og livssynssamfunn har å si om sex.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Paganister og holister er individualister som er lite opptatt av å utmeisle leveregler som medlemmene må følge. Hva har de å si om sex?

Scientologer skiller seg ut blant nyreligiøse grupper ved å ha en fast organisasjonsstruktur og et tydelig hierarki. Hvordan forholder de seg til sex?

Forn sed: Sexlivet er en privatsak

Ivar L. Hille forteller at trossamfunnet Forn sed ikke har noen føringer vedrørende sex, utover at man skal følge norsk lov.

Holistisk forbund: Sex er en vakker og naturlig handling mellom to bevisste individer

Patrik Swanström forteller om Holistisk forbunds syn på sex.

Scientologikirken: Det eneste som forventes er at man ikke skader andre på det seksuelle området

Rasmus Gardsrud forteller om Scientologikirkens syn på sex.

Wicca: Sex kan brukes i magi

Geir Uldal forteller om det wiccaneres svært positive syn på sex og seksualitet.

Disse opptakene er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet, som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , , , ,