Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder ikke-religiøse livssynssamfunn seg til sex?

Uenighetens fellesskap      |      12/02/2018

Vi har flere ikke-religiøse livssynssamfunn i Norge. Hvordan forholder disse livssynssamfunnene seg til sex?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Svært mange trossamfunn har klare rammer og regler for seksuell adferd. Hvordan er det med livssynssamfunn som betegner seg som ikke-religiøse?

I videoene nedenfor kan du lære mer om hva tre ateistiske livssynssamfunn mener om sex. Det gjelder henholdsvis humanistene i Human-Etisk Forbund og Humanistforbundet, og satanistene i Church of Satan, som også betegner seg som ikke-religiøse.

Human-Etisk Forbund: Det er moralsk problematisk å bruke andre mennesker kun til egen nytelse

Arnfinn Pettersen fra Human-Etisk Forbund mener sex har en lang rekke formål. Når man engasjerer seg i seksuelle aktiviteter har vi imidlertid også et ansvar, ifølge Pettersen. Det kan du høre mer om i videoen nedenfor.

Humanistforbundet: Vi forventer ansvarlighet knyttet til alle seksuelle handlinger

Også Jan-Egil Mosand i Humanistforbundet vektlegger det ansvaret vi påtar oss når vi engasjerer oss i seksuelle handlinger. Det og mer kan du høre om i videoen nedenfor.

Church of Satan: Sex er mest for moro

Marius Huseby fra Church of Satan mener at all sex mellom voksne, samtykkende mennesker er av det gode.

 

Disse opptakene er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , , , , , , ,