Fra livssynssamfunnene

Gnostiker: Antallet guder er et kulturelt spørsmål

Uenighetens fellesskap      |      11/01/2018

Man kan finne Gud. Hvorvidt man finner én, eller to, eller flere er et kulturelt spørsmål, mener Jan Valentin Sæther fra Ecclesia Gnostica Norvegia.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Finnes Gud? Ja, mener Jan Valentin Sæther fra den gnostiske menigheten Ecclesia Gnostica Norvegia. Om man søker etter én eller flere guder er derimot kulturavhengig og egentlig ikke så viktig, mener han.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som Religioner.no utfører i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og flere titalls norske tros- og livssynssamfunn, inkludert Ecclesia Gnostica Norvegia.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , , ,