Fra livssynssamfunnene

Gresk-ortodoks: Trossamfunn bør kunne få statsstøtte

Uenighetens fellesskap      |      23/04/2018

Hva mener gresk-ortodokse kristne om statsstøtte til tros- og livssynssamfunn?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Er det slik at staten bør støtte tros- og livssynssamfunn, eller bør de stå helt på egne ben?

Kantor i Maria bebudelseskirke Panagiotis Pavlos mener statsstøtte er en god ting i et demokrati. Ikke bare fordi det hjelper trossamfunnene med å klare seg, men også fordi det gjør dem istand til å ofre noe tilbake.

 

Opptaket er gjort av Syvendedags Adventistkirken i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , , ,