Fra livssynssamfunnene

Guder er ikke sentrale i buddhismen

religioner      |      17/11/2017

Man kan være både gudtroende og ateist og likevel kalle seg buddhist, forteller Knut E. Arnesen fra Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard.

Tror buddhister på guder? Det kan buddhister meget godt gjøre, eller la være, men troen på guder er ikke det vesentlige i buddhismen, ifølge Knut E. Arnesen fra Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

 

 

Klippet er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet, et stort formidlingssamarbeid mellom Religioner.no, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynssamfunn. Deriblant Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 

 , , , , ,