Fra livssynssamfunnene

Hare Krishna: Fra et åndelig synspunkt er det ingen forskjell på menn og kvinner

Uenighetens fellesskap      |      24/11/2017

Menn og kvinner har ulike kropper, men åndelig er vi like.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Kroppslig er det forskjell på menn og kvinner, men sjelen er den samme forteller Mark Breitenstein fra ISCKON (Hare Krishna.

 

Denne videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet. Følg med her på Religioner.no for mer om dette store formidlingsprosjektet.

 , , , , , , ,