Fra livssynssamfunnene

Hare Krishna: Tro og livssyn er en så viktig del av folks liv at det bør støttes

Uenighetens fellesskap      |      16/04/2018

Hva mener Hare Krishna om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Bør tros- og livssynssamfunn motta støtte fra staten?

Hare Krishna mener det, og begrunner det med at tro og livssyn er en viktig del av menneskers liv. Hør Mark Breitenstein fra ISCKON Norge fortelle mer om det i videoen nedenfor.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , , , ,