Fra livssynssamfunnene

HEF: Kun loven setter begrensninger for hvem som kan gifte seg humanistisk

Uenighetens fellesskap      |      24/05/2018

Hør Arnfinn Pettersen fortelle om Human-Etisk Forbunds syn på ekteskapet.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Ekteskapet er en viktig institusjon for ulike religioner, men også verdens største livssynshumanistiske organisasjon, Human-Etisk Forbund, tilbyr vielser.

I videoen nedenfor kan du høre Arnfinn  Pettersen beskrive forbundets syn på ekteskapet.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynsorganisasjoner syn på ekteskapet.

 , , ,