Fra livssynssamfunnene

HEF: Når folkedans og håndballag mottar støtte bør også livssynssamfunn støttes

Uenighetens fellesskap      |      11/04/2018

Spørsmålet om offentlige støtte til tros- og livssynssamfunn blir stadig mer aktuelt. Hva mener Human-Etisk Forbund om dette?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Bør tros- og livssynssamfunn motta støtte fra det offentlige?

Ja. Fordi Norge er et land hvor en lang rekke ulike aktiviteter mottar støtte av det offentlige, påpeker Arnfinn Pettersen fra Human-Etisk Forbund.

– I et samfunn som det norske, der alt fra folkedans til håndballag mottar økonomisk støtte, ser vi det som naturlig at staten støtter livssynssamfunn økonomisk.

Du kan høre mer om Human-Etisk Forbunds syn på offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn i videoen nedenfor. Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- livssynssamfunns syn på offentlig støtte.


Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , ,