Fra livssynssamfunnene

Hindu: Foreldre hjelper til med å finne ektefelle

Uenighetens fellesskap      |      22/05/2018

Ekteskapet er viktig i hinduismen.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Ekteskapet er en viktig institusjon i de fleste religioner. Hvordan ser norske hinduer på ekteskapet? Hvordan finner man riktig ektefelle? Har man lov til å skille seg dersom ekteskapet ikke fungerer?

Dette kan du høre representanten fra Sanatan Mandir Sabha, også kjent som hindutempelet på Slemmestad, fortelle om i videoen nedenfor.


Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynssamfunns syn på ekteskapet.

 , , ,