Fra livssynssamfunnene

Mange hinduer er vegetarianere

Uenighetens fellesskap      |      14/12/2017

Reinkarnasjonslæren påvirker hinduers syn på andre arter, forteller representanten fra Sanatan Mandir Sabha.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Har mennesket en særstilling i naturen, som gir oss et spesielt ansvar og forpliktelse ovenfor naturen og andre arter?

Det spørsmålet svarer representanten fra Norges største hindutempel på Slemmestad utenfor Oslo på i denne videoen.

 

Videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et stort formidlingsprosjekt utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , , , , , ,