Fra livssynssamfunnene

Holist: Ekteskapet er en bekreftelse på kjærligheten mellom to partnere

Uenighetens fellesskap      |      29/05/2018

Holistisk forbund har planer om å innføre et eget separasjonsrituale for ektepar som ser seg nødt til å gå fra hverandre.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Ekteskapet er ansett som en svært viktig sosial institusjon for de aller fleste religioner og livssyn. Holistisk forbund foretar holistiske vielser og ser på ekteskapet som en bekreftelse på kjærligheten mellom to partnere.

I videoen nedenfor kan du høre Patrik Swanström fortelle om Holistisk forbunds syn på ekteskapet og deres planer om å innføre et eget ritual for ektepar som ikke lenger klarer å holde sammen.

 , , , ,