Fra livssynssamfunnene

Holist: Vi tror ikke på en personlig gud

Uenighetens fellesskap      |      29/11/2017

Vi tror ikke på en personlig gud, men erkjenner at det finnes en kraft i universet som binder alt sammen med alt, forklarer Patrik Swanström fra Holistisk forbund.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Tror holister at det finnes én Gud, eller guder, eller en høyere makt av noe slag?

Ifølge Patrik Swanström fra Holistisk forbund tror holister at alt henger sammen med alt og det finnes en kraft som bidrar til dette. Dette er imidlertid ingen personlig gud, og holister anser seg som åndelige, ikke religiøse.

 

 

Denne videoen er en forsmak på Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et stort formidlingsprosjekt utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynssamfunn. Deriblant Holistisk forbund.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap.

 

 , , , , , , ,