Fra livssynssamfunnene

Humanistforbundet: Livssynssamfunn bør motta støtte fra staten

Uenighetens fellesskap      |      11/04/2018

Humanistforbundet er positive til offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Bør livssynssamfunn motta offentlig støtte? Det spørsmålet dukker stadig oftere opp i offentligheten og vil trolig bli enda mer aktuelt frem til den nye loven om tros- og livssynssamfunn skal behandles i Stortinget våren 2019.

Jan-Egil Mosand fra Humanistforbundet er blant dem som mener at staten bør støtte livssynssamfunn.

– Humanistforbundet mener det er viktig å støtte opp under det pluralistiske samfunn, og det er positivt å stimulere tro og livssyn for å skape refleksjon og tilhørighet.

Du kan høre mer om Humanistforbundets syn på offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn i videoen nedenfor. Følg med på Religioner.no for mer om ulike livssynsrepresentanters syn på offentlig støtte.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , , , ,