Fra livssynssamfunnene

Hva inneholder en torarull?

Uenighetens fellesskap      |      13/12/2017

Hva inneholder torarullene som oppbevares i toraskapene i synagogen, og hvordan leser man dem?

Presentasjon av Eliana Hercz. Tekst av Michael Gritzman. Produksjon av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard.

Torarullene er helt sentrale i den jødiske gudstjenesten, men de er også svært vanskelige å lese. Det kan du høre Eliana Hercz fortelle mer om i denne episoden av vår serie om synagogen, dens historie, utforming og innredning.

En torarull inneholder de fem mosebøkene. Torarullen er håndskrevet på pergament. Pergament er et spesielt slags lær dvs. skinn fra en ku.

Teksten i alle Toraruller er nøyaktig like. Når man skriver en Torarull sørger man for å kopiere hvert ord og hver bokstav uten å gjøre noen form for endringer eller egne variasjoner. Det er strenge regler for hvordan man skriver en ny Torarull og for hvem som er kvalifisert til å kunne skrive en ny Torarull.

Toraen er skrevet på hebraisk. Det spesielle ved det hebraiske alfabetet er at det kun inneholder konsonanter. Det finnes ingen hjelpetegn i en Torarull som for eksempel punktum eller komma, heller ikke vokaler. Teksten i Torarullen er derfor en lang kontinuerlig tekst der eneste avbrekkene er noen avsnitt på fastlagte steder og noen blanke linjer mellom hver av de 5 Mosebøkene.

Det kreves store kunnskaper å kunne lese direkte fra en Torarull. Den personen i synagogen som leser høyt for alle, må øve seg på forhånd i bøker der det både er trykt et slags pausetegn som tilsvarer punktum, komma m.m. og tegn som fungerer som vokaler.

Dette er sjette del av en serie med videoer om synagogen, dens historie, utforming og utsmykning som er produsert av Religioner.no i samarbeid med Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Lenker:

 , , , , ,