Fra livssynssamfunnene

Hva mener Den katolske kirke om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn?

Uenighetens fellesskap      |      13/04/2018

Hør pater Pål Bratbak fra Den katolske kirke fortelle om sitt syn på offentlig støtte til trossamfunn.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Spørsmålet om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn kommer trolig til å bli diskutert stadig oftere frem mot den nye loven om tros- og livssynssamfunn skal legges frem for Stortinget våren 2019.

Pater Pål Bratbak faststlår at verken Skriften eller tradisjon gir noen klare svar på hvorvidt det er riktig å ta imot slik støtte.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , ,