Hva mener vi om?

Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort?

religioner      |      25/10/2012

Vi har spurt lederne for Vineyard Oslo og Buddhistforbundet hva de mener om abort. 

Av Hans Olav Arnesen

Abortspørsmålet er vanskelig, slik spørsmål som berører liv og død gjerne er. Nettopp derfor kan det være verdifullt å innhente synspunkter fra religiøse ledere som har gitt spørsmålet grundig gjennomtanke.

Buddhistforbundet er forankret i en to og et halvt tusen år lang tradisjon, noe som i seg selv gjør det verdt å lytte til buddhisters synspunkter i dette, og andre spørsmål. Vineyardbevegelsen er en karismatisk kristen retning med et særlig fokus på helbredelsens nådegave. Abort kan kanskje hevdes å stå i direkte motsetning til helbredelse. Hva tenker de om abort?

 Oslo Vineyard

Vi har spurt pastor Ole Petter Erlandsen om å dele sine tanker om abort med oss. Har Oslo Vineyard et offisielt standpunkt i abortspørsmålet?

– Ja, men det er aldri noe som vi har utredet. Vi utreder ikke ting som er selvsagte, som er enkle å utlede fra Bibelen.

Dere mener altså det er galt å ta abort. Hvorfor?

– Når vi underviser er vi alltid forpliktet på Guds ord. Jeg har ikke mandat til å si noe annet enn det jeg tror Guds ord sier. Det er ikke mulig å komme i bort ifra at Gud har skapt livet, at livet er hellig og at vår oppgave er å støtte opp om livet. Det er ikke vår oppgave å bestemme over liv og død.

 Finnes det unntak som kan rettferdiggjøre et provosert svangerskapsavbrudd?

– Dersom det er snakk om at mors liv er i fare, er det lett å forsvare at man kan ta abort, en slags nødverge. Nødverge er at man kan gripe til vold for å unngå noe som er enda verre. Andre grunner ser jeg ikke. Livet sparer oss ikke for alt som er vanskelig – selv ved voldtekt er det et spirende liv som ikke har gjort noe annet galt enn å bli unnfanget. Jeg har forståelse for at man kan ønske å adoptere bort et barn som er unnfanget etter voldtekt, men ikke at man dreper det.

Erlandsen legger til:

– Det betyr ikke at man er harde mot gravide, eller de som har tatt abort. Det er en dårlig strategi mot dem som er ute å kjøre  å gi dem skyld og dårlig samvittighet. Jeg har opplevd at folk kommer og sier at de har tatt abort. Det er alltid tilgivelse til dem som ber Gud om det, som står frem for Gud. Problemet oppstår hvis noen sier at de har gjort det, og at: ”dette var rett av meg”.

Norge er et rikt land, med god tilgang på ulike prevensjonsmidler. Hvorfor foretas det likevel såpass mange aborter?

– Det er dette som er uforståelig. Vi har den store skrikende kontrasten mellom velstandsnivået, som støtter folk på alle mulige måter, men likevel argumenterer man for at det er en skrikende nød som rettferdiggjør abort. Man argumenterer som om man ennå lever på attenhundretallet og strikkepinner er en nødvendighet.

Har du inntrykk av at det er en bevegelse i abortspørsmålet sammenlignet med noen år tilbake? I så fall hvorfor?

– Ja det tror jeg. Det er en ny debatt på gang som er løfterik. Det kommer frem nye stemmer som viser at mye har vært basert på løgn. At det har dreid seg om å fjerne en celleklump. Noen har argumentert med at det er galt å abortere bort et jentefoster, men akseptabelt av andre grunner. Det er hyklersk. Det har vært fortielse, og feilinformasjon om hva som er et foster, og hva som er konsekvensene av abort for den som utfører det.

 

 Buddhistforbundet

Vi har spurt lederen for Norges buddhistforbund, Egil Lothe, hva han mener om abort. Har Buddhistforbundet et offisielt standpunkt i abortspørsmålet?

– Når det gjelder Buddhistforbundet er ikke dette et spørsmål som vi har behandlet ettersom det ikke har vært en sak som har stått på den politiske dagsorden de siste årene. Ellers er nok situasjonen den at den etiske posisjonen som ligger til grunn i Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner er at et foster er et menneskeliv (fra unnfangelsen av), og at abort derfor er moralsk galt, forklarer Lothe.

– I land som Thailand er derfor lovgivningen svært restriktiv på dette området. Ellers må det sies at flertallet av verdens buddhister lever i stater med en “konfutsiansk” kulturbakgrunn der samfunnets pragmatiske behov legges til grunn for lovgivningen, og der buddhistisk, eller for den slags skyld annen religiøs etikk, i liten grad tas hensyn til. Dette ser en tydelig når det gjelder spørsmålet om abort. Folkerepublikken Kina er i så måte et ekstremt eksempel på dette med en politikk som kan innebære at en tvinger kvinner til abort. Men det vanlige mønsteret er at abort gjøres til et spørsmål om individuell moral.

Kan man i visse tilfeller forsvare abort fra et buddhistisk ståsted, for eksempel hvis det er voldtekt eller blodskam (incest) med i bildet?

– Når det gjelder spørsmålet om abort noen ganger kan være moralsk akseptabelt vil nok de fleste buddhister mene at situasjoner som innebærer en alvorlig psykisk og fysisk belastning for kvinnen, slik du nevner, kan forsvare at det utføres en abort.

Lenker:

 , , , , , , , , , ,