Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder Den katolske kirke seg til vitenskapen?

religioner      |      13/09/2017

Pål Bratbak gjør rede for Den katolske kirkes forhold til vitenskap i denne smakebiten på Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Arbeidet med Uenighetens fellesskap-prosjektet pågår for fullt. Når prosjektet lanseres vil du kunne se hundrevis av opptak hvor representanter fra norske tros- og livssynssamfunn forteller om sitt syn på en lang rekke ulike politiske, etiske og eksistensielle spørsmål.

Livssynsrepresentantene i Uenighetens fellesskap-prosjektet henvender seg direkte til deg, og det finnes ingen filtrerende mellomledd i form av journalister, eller for den saks skyld religionsvitere.

Her følger en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet, hvor Pål Bratbak fra Oslo katolske bispedømme forteller om katolisismens forhold til vitenskapen.

 , ,