Fra livssynssamfunnene

Hvordan ser holister på Jesus?

religioner      |      22/12/2016

Holistisk Forbund mener det er vanskelig å ta stilling til de ulike oppfatningene om Jesus-skikkelsen.

Av Religioner.no.

Mange holister har en oppfatning om Jesus, men Holistisk Forbund vil ikke ta stilling til hvilke forestillinger som er riktige eller ikke, forklarer Patrik Swanström.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et samarbeid mellom Eldorado bokhandel, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Religioner.no. Videoen kan deles fritt, men klipping eller miksing av innholdet kan kun gjøres med tillatelse fra Holistisk Forbund.

Religioner.no-lenker: 

 , , ,