Fra livssynssamfunnene

ICC: Dagens støtte kommer fra våre egne medlemmers skattepenger

Uenighetens fellesskap      |      16/04/2018

Hva mener Islamic Culture Center om statsstøtte til tros- og livssynssamfunn?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Spørsmålet om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn er et tema som trolig vil bli diskutert stadig oftere frem mot forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn blir lagt frem for Stortinget våren 2019.

I videoen nedenfor kan du høre Arslan Fakhruddin fra Islamic Culture Center fortelle om deres syn på statsstøtte til trossamfunn.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , , , , ,