Fra livssynssamfunnene

Jesus utfordret oss

religioner      |      20/12/2016

Vi går nå inn i høytiden hvor Jesu fødsel markeres. Hva er Den nordisk katolske kirkes syn på Jesus? 

Jesus utfordret oss, forteller sokneprest i Den nordisk katolske kirke, Asle Ambrosius Dingstad. Både ved å holde selskap med horer og horkarler, men også ved å tvinge oss til å ta stilling til ham, ikke bare som menneske, men også som Guds sønn. 

Videoen er filmet i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som er et samarbeid mellom Eldorado bokhandel, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Religioner.no. Videoen kan deles fritt, men klipping eller miksing av innholdet kan kun gjøres med tillatelse fra Den nordisk katolske kirke.

Religioner.no-lenker: 

 , , ,