Fra livssynssamfunnene

Julen er en utmerket ting

religioner      |      22/12/2016

Julen er en høytid med førkristne røtter, som man står fritt til å legge det man vil i, forteller seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, Arnfinn Pettersen.

Av Religioner.no

Det har nærmest blitt en slags adventstradisjon i norske aviser å skrive om konflikter i forbindelse med blant annet julegudstjenester og juleavslutninger på skolene her i landet. Human-Etisk Forbund blir ofte klandret for disse konfliktene, og skulle man dømme ut i fra dette kunne man ende opp med et inntrykk av at norske humanetikere har et anstrengt forhold til julehøytiden.

Slik er det ikke forteller Arnfinn Pettersen, seniorrådgiver i verdens største ateistorganisasjon, Human-Etisk Forbund.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et samarbeid mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Religioner.no.

Videoen kan deles fritt, men klipping eller miksing av innholdet kan kun gjøres med tillatelse fra Human-Etisk Forbund.

Religioner.no-lenker: 

 , , ,