Fra livssynssamfunnene

Den katolske kirke: Vi mennesker er ikke like

Uenighetens fellesskap      |      07/03/2018

Den katolske kirke er mer opptatt av likeverd enn av likhet, forteller pater Pål Bratbak

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

“Vi mennesker er ikke like,” forteller pater Pål Bratbak fra St Olav domkirkemenighet i Oslo.

Den katolske kirke ser derfor ikke på likhet som noe overordnet prinsipp, men er desto mer opptatt av likeverd.

“Gud har gjort oss forskjellige og gitt oss forskjellige gaver”.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med STL og flere titalls andre tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 

 , , , ,