Fra livssynssamfunnene

Kristensamfunnet kaller ikke inn til gudstjeneste med klokkeklang

religioner      |      21/09/2017

Aske, salt, små klokker, brød og druejuice er blant symbolene som brukes i rituelle sammenhenger i Kristensamfunnet.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Kristensamfunnet kaller ikke til gudstjeneste med klokkeklang, men slår istedet forsiktig på en liten, håndholdt klokke inne i gudshuset.

Kristine Høiland fra Kristensamfunnet forteller om hvilke symboler som blir brukt i deres trossamfunn, og i hvilke sammenhenger de benyttes. Kristensamfunnet er et kristent trossamfunn som er påvirket av Rudolf Steiners antroposofiske lære.

Dette er en forsmak på Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Uenighetens fellesskap består av hundrevis av slike videoklipp hvor representanter fra flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner svarer på ulike spørsmål av etisk, estetisk, politisk og eksistensiell art.

Følg med på Religioner.no for flere oppdateringer på Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 

 , , ,