Fra livssynssamfunnene

Kristensamfunnet: Statsstøtte bør gis som et komplement til andre bidrag

Uenighetens fellesskap      |      18/04/2018

Bør tros- og livssynssamfunn motta støtte fra staten? Hør hva Kristensamfunnet mener om dette.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Kristensamfunnet er et kristent trossamfunn, inspirert av Rudolf Steiners antroposofi. Hva er deres syn på offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn?

Det kan du høre Daniel Rudklint fortelle om i videoen nedenfor.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , , ,