Fra livssynssamfunnene

Mener Den norske kirke at det er riktig å bryte norsk lov?

religioner      |      19/12/2019

Biskop emeritus Gunnar Stålsett brøt norsk lov da han ansatte en ureturnerbar flyktning. Mener Den norske kirke at det er riktig å bryte loven i visse tilfeller? 

Av Uenighetens fellesskap

I dag finner rettsaken mot biskop emeritus Gunnar Stålsett sted. Biskopen er tiltalt for å ha brukt ulovlig arbeidskraft da han ansatte en ureturnerbar flyktning, Lula Tekle, til å gjøre rent i hjemmet hans. Stålsett risikerer 45 dagers fengsel.

Som tidligere statskirke er Den norske kirke mer enn noe annet trossamfunn bundet opp mot den verdslige makten i Norge. Mener de likevel at det finnes tilfeller hvor det er riktig å bryte norsk lov for å handle i tråd med kristne verdier og Guds vilje?

– Det finnes tilfeller hvor det for en kristen vil være en plikt å ikke adlyde en stat som gjør det onde. Av den grunn er det også legitimt å protestaksjoner og demonstrasjoner for å rette søkelys og ordninger som truer menneskers liv, sier teolog Beate Fagerli.

Denne videoen ble spilt inn i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet i 2016/2017 og Fagerli hadde derfor naturligvis ikke Stålsett-saken i tankene da hun besvarte dette spørsmålet. Som et konkret eksempel viser hun derimot til nazistenes okkupasjon av Norge.

Vil du høre andres tros- og livssynssamfunns svar på om de mener det finnes lover som står høyere enn landets verdslige lovverk, kan du ta turen innom Uenighetens fellesskap-arkivet.

Uenighetens fellesskap er et unikt formidlingsprosjekt produsert av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynssamfunn. 

 , , , , , , , ,