Fra livssynssamfunnene

Metodist: Ingen livssyn har hele sannheten

religioner      |      19/10/2017

Når vi kommer til den andre siden vil vi nok alle se at vi har tatt feil, mener metodistprest Anne Grete Rørvik.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Hvordan forholder metodistene seg til andre livssyn? Anne Grete Rørvik er prest i Metodistkirken i Norge. Hun mener at ingen livssyn sitter på hele sannheten. Derfor er det helt nødvendig å ha venner fra andre livssyn enn ens eget.

Denne videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet som er et samarbeid mellom Religioner.no og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Følg med på Religioner.no for å holde deg oppdatert på prosjektet.

 

 , , , , , ,