Fra livssynssamfunnene

Metodist: Rart at man kan diskriminere og likevel få støtte

Uenighetens fellesskap      |      17/04/2018

Metodistprest Anne Grete Rørvik mener staten i større grad bør stille betingelser til trossamfunnene som mottar støtte.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Bør tros- og livssynssamfunn motta offentlig støtte?

Anne Grete Rørvik, som er prest i Metodistkirken, mener det. Hun synes dagens norske finansieringsmodell er svært god. Det hun imidlertid etterlyser er at staten i større grad stiller krav til trossamfunnene som mottar støtten. For eksempel med hensyn til diskrimineringsspørsmål.

– At det godtas at mennesker diskrimineres og at man likevel får full støtte, det synes jeg er rart.

Hør mer om det i videoen nedenfor.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , ,