Fra livssynssamfunnene

Metodistprest: Ordet likeverd kan dekke over mye undertrykkelse

Uenighetens fellesskap      |      07/03/2018

Selv om det er forskjell på mann og kvinne er det en fare forbundet med å konkretisere disse ulikhetene, forteller Anne Grete Rørvik fra Metodistkirken.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Metodistprest Anne Grete Rørvik vil trekke frem ordet likhet fremfor likeverd. Det skyldes ikke at hun mener at menn og kvinner er helt like, eller at likeverd er uviktig.

Å vise til likeverd fremfor likhet kan likevel medføre at ulike kjønn settes i ulike båser, noe som kan virke undertrykkende, ifølge Rørvik.

 

Videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls andre tros- og livssynsorganisasjoner, inkludert Metodistkirken.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 

 , , , , , ,