Fra livssynssamfunnene

Mormoner: Man kan ta imot evangeliet også etter sin død

Uenighetens fellesskap      |      07/03/2018

Hva mener Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige venter oss når livet en dag tar slutt?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Visste du at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige mener at det er mulig å ta imot evangeliet også etter at man har gått bort? Eller at det finnes ulike grader av nærhet til Gud i det hinsidige?

Hør Rebecca Sterri fortelle om hva mormoner tror vil skje med oss når vi dør.

Videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige deltar i sammen med flere titalls andre tros- og livssynsorganisasjoner. Prosjektet utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , , ,