Fra livssynssamfunnene

Norske kristne gratulerer Det Mosaiske Trossamfund

Kai Westergaard      |      21/09/2021

Norges Kristne Råd og dets medlemmer gratulerer Det Mosaiske Trossamfund med 100-årsjubileumet for synagogen i Oslo.

Av Norges Kristne Råd

Rådsmøtet i Norges Kristne Råd vil gratulere Det Mosaiske Trossamfund med feiringen av hundreårsjubileet for synagogen i Oslo. Vi minnes også at det i år er 170 år siden Stortinget opphevet en skamplett i grunnloven, den såkalte «jøde­paragrafen».

Bildet viser generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen og rabbiner Joav Melchior under åpningen av utstillingen «synagogen i 100 år»

De kristne kirkene i Norge vedsetter at det finnes et levende og pulserende jødisk miljø knyttet til synagogen i Oslo. Dette er en stor berikelse for vårt samfunn. Vi vil særlig berømme Det Mosaiske Trossamfund for jøders samfunns­engasjement og tydelige stemmer i arbeidet for trosfrihet og det livsynsåpne samfunnet.

Kirkene i Norge er dypt takknemlige overfor jødene, som vi deler både historie og hellige skrifter med. Jødiske tradisjoner og innsikter har vært til velsignelse også for kirkene. Vi ser fram til at vi kan fortsette å dele troserfaringer og ta del i hverandres hverdager og fester, slik at vi sammen kan forstå litt mer av troens og livets mysterier.

Og så kjenner vi historiens mørke sider. Vi erkjenner kirkens skyld og ansvar for å ha bidratt til jødehat og antisemittisme. Vi tok ikke i tilstrekkelig grad til motmæle da jødene ble diskriminert og trakassert, heller ikke da dere ble ofre for nazismens grusomme overgrep. Dette såret blør ennå. Som kristne ser vi vårt ansvar for være med å lege det.

I dag forplikter vi oss til å stå sammen med dere for å avdekke og avverge alle former for antisemittisme og hat mot jøder i det norske samfunnet og i andre land. Vi deler respekten for menneskeverd og likeverd. Sammen med dere vil vi arbeide for retten til å leve i trygghet og frihet hvor alle, med frimodighet og glede, kan praktisere sin tro og videreføre sine tradisjoner.

Vi ønsker dere Guds velsignelse!

Norges Kristne Råd

Lillestrøm 15. september 2021

Medlemmer: 

Den anglikanske kirke i Norge
Den Etiopisk Ortodokse kirke i Norge
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den finske menigheten i Norge
Den katolske kirke
Den nordisk-katolske kirke
Den norske kirke
Den ortodokse kirke i Norge- Hellige Nikolai menighet
Den tyskspråklige menighet i Norge
Den greske orthodokse menighet Evangelismos tis Theotokou (Maria Bebudelse)
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Den serbisk ortodokse kirke i Norge – Hl. Vasilije Ostroski menighet
Frelsesarmeen
Guds Menighet Vegårshei
Kvekersamfunnet
Metodistkirken i Norge
Misjonskirken Norge
OKS – kirkene
Pinsebevegelsen i Norge
Svenska kyrkan i Norge
Østfoldkirken

Observatører:

Blå Kors Norge
Brunstad Christian Church
Den Islandske Menigheten i Norge
Det Norske Bibelselskap
Digni
Kirkens Nødhjelp
NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Syvendedags Adventistkirken

 

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på Norges Kristne Råds hjemmesider.

 , , , , ,