Fra livssynssamfunnene

Hvilke overgangsritualer finnes i Den norske kirke?

religioner      |      20/11/2017

Hvilke ritualer markerer overgangen mellom ulike livsfaser i Norges desidert største trossamfunn?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Overgangsritualer finner man i alle trossamfunn. Det gjelder naturligvis også for Den norske kirke. I videoen nedenfor kan du høre kantor i Den norske kirke, Hildegunn Opstad Smørgrav, fortelle om overgangsritualene i landets største trossamfunn.

 

Denne videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et formidlingssamarbeid mellom Religioner.no, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner, inkludert Den norske kirke.

Følg med for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , , , ,