Fra livssynssamfunnene

Satanist: Baphomet-seglet er vårt symbol

Uenighetens fellesskap      |      30/11/2017

Hvilke symboler har Church of Satan, og i hvilke sammenhenger blir de benyttet?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Marius Huseby representerer Church of Satan i Uenighetens fellesskap-prosjektet og har fått et særlig mandat til å gjøre det fra kirkens lederskap i USA.

Her forteller Huseby om kirkens fremste symbol, Baphomet-seglet, og dets bruksområder.

 

 

Klippet er en forsmak på Uenighetens fellesskap-prosjektet. Uenighetens fellesskap er et formidlingsprosjekt utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer informasjon om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , ,