Fra livssynssamfunnene

Scientologikirken: Vi har ikke noen sterke meninger om statsstøtte

Uenighetens fellesskap      |      13/04/2018

Hva mener norske scientologer om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Forslagene som har kommet frem i forbindelse med ny lov om tros- og livssynssamfunn gjør spørsmålet om statsstøtte til tros- og livssynssamfunn svært aktuelt.

Hva mener scientologene? Ifølge Rasmus Gardsrud fra Scientology Kirken i Oslo har de ingen sterke meninger om statsstøtte. Skal man gi statsstøtte bør det likevel være likt for alle.

– Vi har ikke noen sterke meninger om statsstøtte, men hvis staten skal støtte tros- eller livssynssamfunn bør det være en likhet i finansieringen.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , ,