Fra livssynssamfunnene

Sikh: Det er naturlig at livssynssamfunn får statsstøtte

Uenighetens fellesskap      |      11/04/2018

Mener norske sikher at tros- og livssynssamfunn bør motta statsstøtte?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Spørsmålet om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn dukker opp stadig oftere. Hva mener norske sikher om det?

I videoen nedenfor kan du høre Harvir Kaur fortelle om Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji´s syn på offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn.

– Livssynssamfunn betaler skatt og det er naturlig at de bør får statsstøtte.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynsrepresentanters syn på offentlig støtte.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , , ,