Fra livssynssamfunnene

Tok tilbake min kulturarv da jeg konverterte til zarathustrismen

religioner      |      14/10/2017

Norsk-afghanske Zana har nettopp konvertert til zarathustrismen og følte at hun med det gjenvant en tapt kulturarv.

Av Hans Olav Arnesen

Zana Nordseth har nettopp vært igjennom en zarathustrisk innvielsesseremoni. Zana er opprinnelig fra Afghanistan, hvor zarathustrismen har en lang historie før islam overtok. Det visste hun ingenting om før hun kom til Norge og ble kjent med en zarathustrist på Facebook.

Nå føler hun at hun har tatt tilbake noe av den tapte afghanske kulturarven ved å konvertere til religionen som dominerte i Afghanistan frem til det syvende århundret.

Følg med på Religioner.no for mer om zarathustrismen, eller zoroastrismen som religionen oftest kalles i Vesten.

 , , , , ,