Fra livssynssamfunnene

Toraskapet i et historisk perspektiv

religioner      |      31/10/2017

Hør Eliana Hercz fortelle om toraskapets historie i del en av serien om synagogen og dens innredning og utsmykning.

Presentasjon av Eliana Hercz. Tekst av Michael Gritzman. Produksjon av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard.

Synagoger kommer i mange slags former, men enkelte elementer er felles. Ett av disse er toraskapene, hvor skriftrullene som rommer Toraen er oppbevart. Hør Eliana Hercz fortelle om toraskapene i denne videoen.

 

 

Moses kom ned fra Sinaifjellet med de to steintavlene. På steintavlene var det inngravert De ti bud. Israelittene laget en ark, et slags mobilt skap, hvor steintavlene skulle oppbevares. I Toraen kalles denne arken for Vitnesbyrdets ark eller arken med vitnesbyrdet. Arken kalles også Paktens ark.

Israelittene bygde deretter en helligdom, kalt Tabernakelet som de kunne bære med seg under ørkenvandringen. Et slags mobilt tempel. Paktens ark med steintavlene ble plassert i det innerste og mest hellige rommet i helligdommen. I Toraen kalles dette rommet for Det helligste av det hellige.

Paktens ark ble værende i det mobile templet inntil det fikk sin plass, i tempelet i Jerusalem som Kong Salomo bygde ca. 960 f.v.t. Det var bare ypperstepresten som hadde lov til å gå inn rommet med Paktens ark. Og dette kun en gang om året, på yom kippur (eller jom kippúr), den største helligdagen.

Arken var det viktigste symbolet for det jødiske folk, og en påminnelse om Guds tilstedeværelse. Paktens ark forsvant ut av historien da Salomos tempel ble lagt i ruiner år 586 f.v.t. Toraskapet i synagogen der torarullene oppbevares, er det som i dag mest minner oss om Paktens ark.

Direkte oversatt fra hebraisk er navnet på skapet «Det hellige skapet». I mange synagoger er toraskapet smykket med steintavlene.  Slik det også er i synagogen i Oslo.

Dette er første del av en serie med videoer om synagogen, dens historie, utforming og utsmykning som er produsert av Religioner.no i samarbeid med Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Lenker:

 , , ,